juli 13, 2016

Projectleiding en toezicht

Projectleiding en toezicht

De uiteindelijke kwaliteit van een opgeleverd project wordt mede bepaald door  gedegen projectleiding. Scherp toezicht op de bouw, continu kwaliteiscontrole en gerapporteerde inspecties zijn onlosmakelijk verbonden met een tijdige en veilige oplevering. Dankzij de jarenlange ervaring van A3-Advies borgt u kosten- en tijdbesparing. Tijd die u weer in andere projecten kunt investeren!

Bouw Toezicht

 

 


Ervaren 
projectleiding
Scherp toezicht op de bouw
Inspecties en rapportages
Kwaliteitscontrole

 

 

A3-Advies als toezichthouder op uw nieuwbouw of uitbreiding garandeert altijd:

Optimalisatie

 

 

Budget
Planning
Kwaliteit

 

Samenwerking is van vitaal belang bij het welslagen van een project. Niet alleen voor een zo kort mogelijke en efficiënte bouwtijd, maar ook voor de beoogde kwaliteit. A3-Advies is bedreven in het samenwerken met ontwerpers, leveranciers en onderaannemers, zodat kennis en kunde in het hele proces optimaal worden ingezet. A3-Advies zorgt ervoor dat de volgende aspecten altijd de nodige aandacht krijgen:

samenwerking optimalisatie

 

Samenwerking
Delen van kennis en kunde
Voorkomen van verspilling

 

 

Voor verhoging van
het rendement

bouwadvies Gorinchem

 

a3-advies@kpnmail.nl

+31 (0)6 30450870

Please wait...

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Vul uw email adres en naam hieronder in.